10. Eriarvoisuuden vähentäminen

Nuorisotyöttömyys

Nuorisotyöttömyys on vakava yhteiskunnallinen ongelma. Nuorten työllistyminen on tärkeää niin talouden kuin hyvinvoinnin kannalta ja on siksi tehokas kestävän kehityksen mittari.

Nuorten työttömyysaste on käytännössä aina korkeampi kuin koko väestön työttömyysaste. Kyseiselle ilmiölle on useita selityksiä:

- Nuorten liikkuvuus työmarkkinoilla on tyypillisesti korkeampaa. Nuoret sekä opiskelevat että vaihtavat usein työpaikkoja. Pääasiallisen opiskelun ja työskentelyn välillä on usein lyhytaikaisia työttömyysjaksoja.
- Nuorille tyypilliset lyhytaikaiset työsopimukset päättyvät usein myös lyhytaikaiseen työttömyyteen.
- Suhdannevaihtelut vaikuttavat tyypillisesti nuorten työllistymiseen, jos lyhytaikaisia työsopimuksia ei voida jatkaa. Laskusuhdanteessa rekrytointikiellot ja muut rajoitukset heijastuvat usein kokemattomiin työnhakijoihin.
- Kausivaihtelut selittävät myös nuorisotyöttömyyttä, sillä suuren massan samanaikainen siirtyminen työmarkkinoille vaikeuttaa työllistymistä.

Tämä indikaattori esittää nuorisotyöttömyysasteen. Koko väestön työttömyysastetta voi tarkastella täältä.


Kirjaudu sisään jatkaaksesi