10. Eriarvoisuuden vähentäminen

Pienimpään tulokymmenykseen kuuluvat

Yhteiskunnallinen eriarvoisuus ilmenee useilla eri osa-alueilla, kuten koulutuksessa, terveydessä, työllisyydessä ja tuloeroissa. Eriarvoisuuden osa-alueet ovat myös vahvasti kytköksissä toisiinsa ja vaikuttavat paitsi ihmisten hyvinvointiin, talouteen ja työllisyyteen, niin esimerkiksi myös yhteiskuntarauhaan. Yhteiskunnallista eriarvoisuutta voidaan mitata muun muassa pienimpään ja suurimpaan tulokymmenykseen kuuluvien asukkaiden osuuden kehityksellä.

Tämä indikaattori ilmaisee pienimpään tulokymmenykseen kuuluvan väestön osuuden kunnassa prosentteina.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi