11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Ahtaasti asuvat lapsiperheet

Yksi kestävän kehityksen tavoite on taata vuoteen 2030 mennessä kaikille riittävä, turvallinen ja edullinen asunto ja peruspalvelut. Yhdyskuntien liiallista erilaistumista ja eriarvoistumista tulee ehkäistä ja vähentää.

Tämä indikaattori kuvaa ahtaasti asuvien lapsiasuntokuntien prosentuaalisen osuuden kaikista lapsiasuntokunnista. Asunto on ahtaasti asuttu, mikäli siinä asuu enemmän kuin yksi henkilö huonetta (keittiötä lukuunottamatta) kohti.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi