11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Asukkaiden osallistaminen palveluiden kehittämisessä

Yksi kestävän kehityksen tavoitteista on edistää kestävää kaupungistumista ja mahdollisuuksia osallistavaan, integroituun ja kestävään asuinyhdyskuntien suunnitteluun sekä hallinnointiin kaikissa maissa. Kaupunkien ja kuntien tulisi tarjota väestölleen suoria vaikutuskanavia ja mahdollisuus osallistua kunnan palveluiden kehittämiseen.

Tämä indikaattori ilmaisee, hyödynnetäänkö kunnan palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä asukasraateja ja foorumeja asteikolla 0 = Ei ja 100 = Kyllä.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi