11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Asukkaiden osallistumiskeinot julkaistu verkossa

Tavoitteen 11 yksi alatavoitteista on lisätä vuoteen 2020 mennessä merkittävästi niiden kaupunkien ja asuinyhdyskuntien määrää, jotka laativat ja toteuttavat osallistamiseen tähtääviä yhtenäisiä politiikkoja ja suunnitelmia. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kaupunkien ja kuntien tulisi tarjota väestölleen suoria vaikutuskanavia ja mahdollisuus osallistua kunnan palveluiden kehittämiseen. Erilaiset osallistumismahdollisuudet olisi hyvä olla kaikkien kuntalaisten saavutettavissa ja osallistumiskeinot kuvattuna kunnan verkkosivuilla.

Tämä indikaattori esittää pistemääränä, onko kunnan verkkosivuilla avoimesti tarkasteltavissa kuvaus asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista ja -keinoista. Pistemäärä 100 = kuvaus löytyy, 0 = kuvaus ei löydy.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi