11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Pyöräilykuntien verkosto

Pyöräily on erinomaista hyöty- ja kuntoliikuntaa. Pyöräilykuntien verkosto pyrkii edistämään pyöräilyä erityisesti kannustamalla tekemään arjen matkoja pyörällä auton sijasta.

Tämä indikaattori esittää, kuuluuko kunta pyöräilykuntien verkostoon: 0 = kunta/kaupunki ei kuulu pyöräilykuntien verkostoon, 100 = kunta/kaupunki kuuluu pyöräilykuntien verkostoon.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi