11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Väestöennuste 2030

Tämä indikaattori esittää ennusteen vuoden 2030 lopun kokonaisväestömäärästä. Lähtötietona ennusteelle on käytetty vuoden 2020 lopun väkiluvut 1-vuotisikäryhmittäin sukupuolen mukaan. Tilastokeskuksen väestöennustemenetelmänä käytetään demografista komponenttimallia, jossa väestön tuleva määrä ja rakenne lasketaan, viime vuosien väestönkehityksen perusteella muodostettujen, ikäryhmittäisten syntyvyys-, kuolevuus- ja muuttokerrointen avulla.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi