13. Ilmastotekoja

Kasvihuonekaasupäästöt bruttoarvonlisäystä kohden

Bruttoarvonlisäyksellä tarkoitetaan paikallista bruttokansantuotetta. Bruttoarvonlisäyksen ja kasvihuonekaasupäästöjen suhteella voidaan selvittää alueellista hiili-intensiteettiä, eli sitä kuinka merkittävää päästöjä aiheuttava toiminta on alueen talouteen nähden.

Tämä indikaattori esittää kuntien kasvihuonekaasupäästöt suhteessa bruttoarvonlisäykseen. Huomaa, että tiedot eivät välttämättä ole täysin vertailukelpoisia eri maissa sijaitsevien kuntien välillä.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi