16. Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta

Päihtyneiden säilöönotot

Päihteiden käytöstä saattaa aiheutua monenlaisia haittoja yleiselle turvallisuudelle, yhteiskunnalliselle rauhalle ja kansalaisten viihtyvyydelle. Päihtymys voi madaltaa riskiä aggressiiviseen käyttäytymiseen ja on aina myös terveysriski päihteiden käyttäjälle. Päihtyneiden säilöönotot kertovat osaltaan päihteiden ongelmakäytöstä sekä kuntien ennaltaehkäisevän päihdetyön onnistumisesta.

Tämä indikaattori kuvaa päihtymyksen takia säilöönotettujen tapauksien lukumäärää rikoksen tekokunnassa suhteessa 1000 asukkaaseen.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi