16. Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta

Kunnassa toimii lapsiparlamentti

Kuntien tehtävänä on varmistaa joustava, kaikkia koskeva, osallistava ja edustava päätöksenteko kaikilla tasoilla. Lapset ja nuoret ovat oman elämänpiirinsä parhaita asiantuntijoita ja myös heitä tulisi kuulla kasvu- ja kehitysympäristöjensä päätöksenteossa. Lasten ja nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia voidaan edistää suorilla vaikuttamiskanavilla tai edustuksellisten foorumeiden kuten lapsiparlamentin kautta.

Tämä indikaattori kuvaa toimiiko kunnassa kunnanhallituksen tai kunnanvaltuuston asettama lapsiparlamentti tai vastaava edustuksellinen taho. 0 pistettä = Ei. 100 pistettä = Kyllä

Kirjaudu sisään jatkaaksesi