4. Hyvä koulutus

Arvio oppilaan selviytymisestä ja hyvinvoinnista osana laajaa terveystarkastusta

Tämä indikaattori esittää niiden koulujen prosenttiosuuden, joissa laajaan terveystarkastukseen sisältyy opettajan kirjallinen arvio oppilaan selviytymisestä ja hyvinvoinnista koulussa.


Kirjaudu sisään jatkaaksesi