4. Hyvä koulutus

Kuntien kustantamat koti- ja lastenhoitopalvelut, palveluita saaneet perheet

Tämä indikaattori esittää niiden perheiden osuuden, jotka vuoden aikana ovat saaneet kotipalvelua muutoin kuin lastensuojelun tukitoimena. Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista.


Kirjaudu sisään jatkaaksesi