8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Rakennetyöttömyys

Työllisyysasteen parantaminen sekä nuorten työllistäminen edistävät kestävää kehitystä monien osa-alueiden kautta, sillä tuottava sekä kattava työllisyys tukee kestävää talouskasvua. Vaikeasti työllistyvien osuus työikäisistä puolestaan kuvaa rakenteellisen työttömyyden kehitystä osana työmarkkinoita. Työllistymistä voivat vaikeuttaa esimerkiksi elinkeinorakenteen muutos, ikä, vajaakuntoisuus tai terveydelliset ja psykososiaaliset ongelmat.

Tämä indikaattori ilmaisee vaikeasti työllistyvien prosenttiosuuden 15-64-vuotiaasta väestöstä. Vaikeasti työllistyvien ryhmään luetaan pitkäaikaistyöttömät, rinnasteiset pitkäaikaistyöttömät, palveluilta työttömäksi jääneet ja palveluilta palveluille siirtyneet.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi