9. Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

Työpaikkojen moninaisuus

Tämä indikaattori esittää alueellisten työpaikkasektoreiden moninaisuuden Shannonin indeksin avulla. Indikaattoriin lukeutuvat seuraavat sektorit (TOL 2008 -luokitus):

- Maatalous, metsätalous ja kalatalous (A)
- Energia ja vesi (B,D,E)
- Teollisuus (C)
- Rakentaminen (F)
- Tukku- ja vähittäiskauppa & majoitus- ja ravitsemistoiminta (G,I)
- Kuljetus ja varastointi & informaatio ja viestintä (H,J)
- Rahoitus- ja vakuutustoiminta, kiinteistöala, ammatillinen, tieteellinen ja tekninen sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminta (K-N)
- Julkinen sektori (O-Q)
- Muut (R-U)

Sektoreiden moninaisuus voi saada arvoja nollan ja sadan väliltä. Mitä suurempi arvo on, sitä moninaisempi on alueellisten työpaikkojen sektorijakauma. Arvo sata tarkoittaisi tilannetta, jossa kaikki alueella olevat työpaikat jakautuisivat tasaisesti sektoreiden kesken.


Kirjaudu sisään jatkaaksesi