Kestävän kehityksen tavoitteenasetanta ja mittaaminen kunnissaKestävän kehityksen tavoitteenasetanta ja mittaaminen kunnissa -hanke on käynnistynyt 36 kunnan, ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelman ja kestävän kehityksen työkaluja tarjoavan MayorsIndicatorsin yhteistyönä.

Hankkeessa on mukana 36 kuntaa eri puolilta Suomea: Raaseporista Sodankylään, Kuhmosta Raumalle. Kunnat ovat erilaisia paitsi sijanniltaan, elinkeinorakenteeltaan ja asukasluvultaan, ne ovat myös eri vaiheissa kestävän kehityksen edistämisessä. Yhteistä kunnille on innostus kestävän kehityksen edistämiseen, halukkuus jakaa tietoa ja oppia muilta kunnilta sekä kiinnostus kestävän kehityksen työn konkretisoimiseen tavoitteenasetannan ja mittaamisen kautta.

Hankkeen kunnat ovat saaneet käyttöönsä MayorsIndicators-työkalut, joiden sisältämät 140 kestävän kehityksen indikaattoria vastaavat YK:n ja Suomen kestävän kehityksen indikaattoreita paikallistasolle sovellettuina. MayorsIndicatorsin avulla kunnat voivat tarkastella kehitystään vuodesta 2010 alkaen, verrata sitä muihin kuntiin sekä arvioida, minkä YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitteen edistämisessä ne menestyvät hyvin, ja missä on eniten parantamisen varaa.

Tammikuun 2020 puoliväliin mennessä kunnat vastaavat kestävän kehityksen perustilaa kartoittavaan kyselyyn. Sen tulosten pohjalta kunnat ja asiantuntijat käyvät keskustelua kestävän kehityksen edistämisestä Kestävä kaupunki -ohjelman sähköisellä Virtuaalikortteli-alustalla. Tavoitteenasetantaa ja seurantaa kehitetään ja sparrataan edelleen hankkeen työpajassa keväällä 2020.

Vuoden 2020 loppuun kestävän hankkeen tuloksena on suosituksia kestävän kehityksen edistämiseksi kunnissa, sekä kuntien työn tukemiseksi kansallisella tasolla. Hankkeen jälkeen kunnilla on paremmat edellytykset raportoida ja viestiä asukkaille kunnan kestävän kehityksen tilasta sekä toimenpiteistä, joilla elinvoimaisuutta ja kestävyyttä pyritään parantamaan.