Tietoa


MayorsIndicators on kokonaan verkossa toimiva kuntien kestävän kehityksen seurannan ja tiedolla johtamisen työkalu. Palvelu pohjautuu YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitteeseen tuottaen tietoa eri osa-alueiden, kuten ympäristön, talouden ja hyvinvoinnin kehityksestä kunnissa.

Edistystä kohti kestävää kehitystä mitataan kattavilla ja vertailukelpoisilla indikaattoreilla, joiden avulla voidaan
myös arvioida kunnan eri toimialoilla tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia. Lisäksi monipuolisten indikaattoreiden
avulla mahdollistetaan, että ajantasainen tilastotieto ja tilannetta tai ilmiötä kuvaavat faktat otetaan johtamisessa
ja päätöksenteossa huomioon. Kunnat voivat myös lisätä omia indikaattoreitaan MayorsIndicators-tietokantaan,
ja alustalle voidaan joustavasti rakentaa erilaisia ratkaisuja vastaamaan kuntaryhmien tarpeita. Vastaamme
kuntien eri toimialojen selvitys-, raportointi- ja viestintätarpeisiin – keskitetty tieto säästää aikaa ja vaivaa!

Tarjoamme räätälöityjä ratkaisuja kaikenkokoisille kaupungeille ja kunnille. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!


MayorsIndicators

MayorsIndicators

MayorsIndicators -palvelun on perustanut Suvi Monni (TkT), kansainvälisesti tunnustettu ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen asiantuntija 20 vuoden kokemuksella.

Suvilla on kokemusta kestävään kehitykseen ja ilmastoon liittyvien palveluiden tarjoamisesta paikallisen, kansallisen sekä kansainvälisen tason päättäjille. Palveluihin lukeutuvat CO2-raportti, joka kattaa yli 80 kuntaa Suomesta sekä vuosittaiset toimeksiannot YK:lle, Euroopan Komissiolle sekä kansallisille hallituksille.