Indikaattorit

17. Yhteistyö ja kumppanuus

Seitsemästoista kestävän kehityksen tavoite pyrkii vahvistamaan kestävän kehityksen täytäntöönpanoa sekä edistämään globaalia kumppanuutta. Yhteistyöllä kestävä kehitys on tehokkaammin toteutettavissa.

Yhteistyö ja kumppanuus, tiedon jakaminen, oppiminen ja auttaminen antavat aivan uudenlaista etua edistymiselle. Kestävä kehitys vaatii vahvaa sitoutumista ja omistautumista kaikilta sidosryhmiltä - yhteistoiminta voi tarjota yllättäviäkin synergiaetuja.

Kestävän kehityksen yhteisten tavoitteiden eteen työskentelyssä ja kumppanuudessa on paljon parannettavaa sekä globaalilla että paikallisella tasolla. Kaikkien seitsemäntoista kunnianhimoisen Agenda 2030 -tavoitteen saavuttaminen edellyttää yhteisiä toimia kaikilla tasoilla.

Kestävän kehityksen tavoitteen kuvaus alatavoitteineen löytyy täältä.

17. Yhteistyö ja kumppanuus -tavoitteen indikaattorit ovat