Indikaattorit

14. Vedenalainen elämä

Neljästoista kestävän kehityksen tavoite pyrkii suojelemaan meriä ja edistämään niiden tarjoamien luonnonvarojen kestävää käyttöä. Alatavoitteisiin lukeutuu muun muassa merten kaikenlaisten pilaantumisten ehkäiseminen vuoteen 2025 mennessä. Maalta vesiin päätyvien saasteiden vähentäminen on ensiarvoisen tärkeää vesiensuojelussa.

Ravinnepäästöt, happamoituminen sekä muovi- ja muut roskat ovat tekijöitä, jotka uhkaavat elämää veden alla. Toimet, kuten tutkimus, suojelualueiden lisääminen ja kalatalouden, vesiviljelyn ja matkailun kestävyyden varmistaminen, ovat tärkeitä merten ja vesiekosysteemin säilyttämisen kannalta.

Liikakalastus on haaste, joka vaatii maiden välistä yhteistyötä, kun taas ravinnepäästöjen kaltaisia haasteita voidaan käsitellä myös paikallistasolla.

Kestävän kehityksen tavoitteen kuvaus alatavoitteineen löytyy täältä.

14. Vedenalainen elämä -tavoitteen indikaattorit ovat