Indikaattorit

4. Hyvä koulutus

Neljäs kestävän kehityksen tavoite pyrkii takaamaan kaikille avoimen, laadukkaan ja tasa-arvoisen koulutuksen. Sen alatavoitteisiin kuuluu koulutuksen kehittäminen nuorten ja aikuisten työllistymisen, säällisten työpaikkojen ja yrittäjyyden lisäämiseksi.

Tavoitteen toteutumiselle tärkeää on koulujärjestelmien nykyaikaisuus ja alueellisten erojen sekä koululaisten tarpeiden huomioiminen. Laadukas opetusjärjestelmä edistää elinikäistä oppimista sekä saavuttaa oppimistavoitteet kaikilla koulutustasoilla.

Kaikenikäisten opinnoissa tulee edistää kestäviä elintapoja, ihmisoikeuksia, kulttuurien moninaisuutta, rauhaa ja väkivallattomuutta sekä maailmankansalaisuutta. Hyvä koulutus ehkäisee syrjäytymistä, ollen ensiarvoisen tärkeä pitkän aikavälin kestävän kehityksen edistäjä.

Kestävän kehityksen tavoitteen kuvaus alatavoitteineen löytyy täältä.

4. Hyvä koulutus -tavoitteen indikaattorit ovat