Uutiset

Uudet indikaattorit ovat nyt tuotannossa - 15.01.2023

MayorsIndicators-tietoympäristöön on jälleen lisätty uusia indikaattoreita mm. hyvinvointikertomuksen minimitietosisältöehdotuksen mukaisesti. Katso lisätyt indikaattorit alla olevasta listasta:


Apua riittämättömästi saavien osuus, yli 74-vuotiaat

Asioinut sähköisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa

Elämänlaatunsa hyväksi tuntevien osuus

Juoksemisessa suuria vaikeuksia sadan metrin matkalla, 20-64 -vuotiaat

Keskinkertainen tai huono terveydentila, 8. ja 9. luokka

Klamydiainfektiot

Kävelemisessä suuria vaikeuksia viidensadan metrin matkalla, yli 64 -vuotiaat

Lasten suun terveys, tervehampaiset 12-vuotiaat

Liian vähän liikkuvien osuus

Liikaa alkoholia käyttävien osuus

Lääkärin vastaanottopalveluita riittämättömästi saaneiden osuus

Merkittävä psyykkinen kuormitus

Nikotiinituotteiden kokeilu, alakoulun 4. ja 5. luokka

Päivittäin tupakoivat

Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus

Työkykynsä heikentyneeksi arvioivien osuus

Työkyvyttömyyseläkkeen saajien osuus mielenterveyshäiriöiden vuoksi

Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut potilaat

Vähintään suuria vaikeuksia itsestä huolehtimisessa, yli 74-vuotiaat

Yhden vanhemman lapsiperheet

Arvio oppilaan selviytymisestä ja hyvinvoinnista osana laajaa terveystarkastusta

Ei ole päässyt koulukuraattorille yrittämisestä huolimatta

Ei ole päässyt kouluterveydenhoitajalle yrittämisestä huolimatta

Koulun terveellisyyden ja turvallisuuden sekä hyvinvoinnin edistämisen säännöllinen tarkastus

Kuntien kustantamat koti- ja lastenhoitopalvelut, palveluita saaneet perheet

Lääkäreiden henkilöstömitoitus kouluterveydenhuollossa

Terveydenhoitajien henkilöstömitoitus lastenneuvolassa

Terveystarkastus toteutuu laadukkaasti, alakoulun 4. ja 5. luokka

Terveystarkastus toteutuu laadukkaasti, yläkoulun 8. ja 9. luokka

Työttömien terveystarkastukset

Syrjäytymisriski, 18 - 24-vuotiaat

Turvattomaksi päivittäisen elämänsä kokevat

Yksinäisyyttä kokevat

Väestöennuste 2030

Hyvinvointikertomus hyväksytty valtuustossa

Kunnassa toimi hyvinvointikoordinaattori tai suunnittelijaLisätty kasvihuonekaasupäästötietoja sekä muita mittareita! - 17.08.2022

Käyttäjäpalautteen perusteella lisätyt indikaattorit ovat nyt tuotannossa

Kasvihuonekaasupäästötietoja on MayorsIndicators-tietopankissa nyt entistä kattavammin saatavilla, kun palveluun on tuotu SYKE:n tuottamiin kasvihuonekaasupäästötietoihin perustuvia indikaattoreita.

Palvelussa jo olemassa olevat sekä uudet kasvihuonekaasupäästötiedot erotellaan indikaattorin nimen lopussa suluissa olevalla tekstillä joko CO2-raporttidataan, tai ALas-mallin mukaisiin, SYKE:n tuottamiin, mittareihin. 

ALas-mallin mukaiset indikaattorit eivät ole mukana kestävän kehityksen pisteytysten laskennassa, jolloin ALas-indikaattorit eivät vaikuta tavoitekohtaisiin pisteytyksiin tai alueiden kokonaispisteytyksiin.

Lisäksi palveluun on tuotu Move!-mittauksiin perustuvia indikaattoreita sekä lasten huostaanottotilastoon perustuva mittari.

Katso kaikki kesän indikaattorilisäykset alla olevasta listasta:
Tervetuloa MayorsIndicators-webinaariin 24.8.2022! - 16.08.2022

Tule kuulemaan ajankohtaiset kuulumiset torstaina 24.8.2022 klo 9.00-10.00. 

MayorsIndicatorsin monipuoliset mahdollisuudet löytyvät saman palvelukokonaisuuden alta suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. MayorsIndicators-webinaarissa kerromme kuinka palvelua voi hyödyntää esimerkiksi

 • Kuntien ja kuntayhtymien kestävän kehityksen toimialakohtaisessa työssä
 • Kestävyys- ja vastuullisuusteemojen analyyseissä
 • Hyvinvointikertomuksen laadinnassa
 • Opetuskäytössä.

Lue lisää ja ilmoittaudu tästä.


Kunnallisveroasteen indikaattori - 17.05.2022

Keskimääräisen kunnallisveroasteen indikaattorin tietolähde korvataan Verohallinnon tuottamilla tiedoilla. Aiemmin käytössä ollut tietolähde, Tilastokeskusen veronalaiset tulot eivät enää päivity. Muutos koskee kuntien koko aikasarjaa ja astuu voimaan 17.5.2022.

Indikaattorin sivuille pääsee tämän linkin kautta: Veroaste Muutoksia rikosindikaattoreissa - 15.11.2021

Indikaattorien Rikollisuusaste sekä Korruptioaste tietolähde vaihdetaan kokonaan Tilastokeskuksen Rikos- ja pakkokeinotilastoihin. Aiempi väestöä kohden tehty, kuukausitason rikostilastointiin perustuva laskenta korvataan valmiilla rikostilastoilla asukasta kohden. Indikaattorien yksiköt pysyvät samana, mutta aikasarjatiedot korvataan nykyisen menetelmän mukaisiksi. Muutos astuu voimaan tilastopäivityksiin 15.11.2021 alkaen.

Katso tietoa alueesi tulvariskialueista - 06.10.2021

MayorsIndicators-palveluun on lisätty kolme indikaattoria kuvamaan tulvariskialueiden paikallista merkitystä. Indikaattorit löytyvät seuraavien linkkien kautta: TEAviisarit löytyvät nyt kootusti MayorsIndicators-palvelusta! - 05.10.2021

THL:n kunnan eri toimialojen terveydenedistämisaktiivisuutta kuvaavat TEAviisarin mittarit on nyt koottu myös MayorsIndicators-palveluun. TEAviisarit löytyvät seuraavien linkkien kautta:

Kuntajohdon sekä liikunnan osalta pidemmät aikasarjatiedot löytyvät alkuvaiheessa omina mittareinaan: kuntajohto ja liikunta.


MayorsIndicators - Webinaari torstaina 20.5.2021 - 06.05.2021

Tervetuloa mukaan MayorsIndicators webinaariin torstaina 20.5.2021 klo 13.00-14.00

Tulevaisuuden elinvoimainen kunta luodaan tänään edistyksellisillä päätöksentekoa tukevilla työkaluilla – tule kuulemaan palvelun ajankohtaisista asioista, asiakaskokemuksista ja tulevaisuuden näkymistä. Webinaari on maksuton. 

Lue lisää ja ilmoittaudu täällä.


Uusia vesihuoltoaiheisia indikaattoreita saatavilla - 15.04.2021

MayorsIndicators-tietopankista löytyy nyt useampi vesihuoltoa kuvaava indikaattori:

Indikaattorit perustuvat kunnan pääasiallisen vesihuoltolaitoksen raportoimiin tietoihin. Löydät indikaattorit kuudennen kestävän kehityksen tavoitteen alta täältä.


Muutoksia indikaattoreihin, SDG 5 - 01.04.2021

Seuraavat indikaattorit on muutettu vastaamaan tietolähteen (THL) kouluterveyskyselyn samaa kysymyksenasettelua:

Indikaattorit kuvaavat 8. ja 9. luokan häiritsevää seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua vuoden aikana kokeneiden oppilaiden osuutta sukupuolittain. 


Uusia kiertotalousaiheisia indikaattoreita saatavilla - 09.03.2021

MayorsIndicators-tietopankkiin on lisätty usea kiertotaloutta kuvaava indikaattori:


Löydät indikaattorit myös niiden kestävän kehityksen päätavoitteen alta Vastuullista kuluttamista sekä hakuominaisuuden kautta täältä.Sitowise ostaa päästölaskennan markkinajohtajan ja perustaa konsernitasoisen kestävän kehityksen palvelukokonaisuuden - 18.02.2021

Sitowise on ostanut kaksi yritystä, Benviroc Oy:n ja MSDI Oy:n, joiden erikoisalana ovat digitaalisuuteen pohjautuvat ilmasto- ja vastuullisuuspalvelut. Kaupan myötä Sitowise perustaa konsernitasoisen kestävän kehityksen palvelukokonaisuuden. Kokonaisuutta ryhtyy vetämään ostettujen yritysten perustaja ja kansainvälinen vastuullisuusasiantuntija, tekniikan tohtori Suvi Monni.

”Me työskentelemme maailmaa ohjaavien suurten muutosten, kaupungistumisen, digitalisaation ja ilmastokysymysten, ytimessä. Pelkästään Suomessa rakennetun ympäristön, liikenne mukaan lukien, osuus energiankäytöstä on 60 prosenttia ja päästöistä 55 prosenttia. Tämä on samaan aikaan sekä suuri vastuu että mahdollisuus vaikuttaa. Tällä yrityskaupalla sekä yhdistämällä kestävän kehityksen osaamistamme selkeäksi kokonaisuudeksi, olemme ratkaisijan asemassa”, Sitowisen toimitusjohtaja Pekka Eloholma sanoo.

Yrityskaupan myötä Sitowise nousee Suomen johtavaksi asiantuntijaksi rakennetun ympäristön kestävässä kehittämisessä. Benviroc on Suomen markkinajohtaja kuntakohtaisen päästölaskennan toteuttamisessa ja CO2-raportoinnissa sekä kuntien ja kaupunkien kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelmien laadinnassa. MayorsIndicators (MSDI) on digitaalinen palvelu kuntien kestävän kehityksen johtamiseen ja päätöksentekoon, jossa tietoa louhimalla muodostetaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin perustuvia vastuullisuusindikaattoreita. Palvelu antaa kunnille mahdollisuuden tietojen analysointiin ja vertailuun ja tuottaa helppokäyttöisiä ja muokattavia kestävän kehityksen raportteja. Tulevaisuudessa Sitowise laajentaa palvelutarjontaa myös yrityksille, jotta palvelut saadaan laajasti koko yhteiskunnan käyttöön.

”Me Sitowisessä uskomme, että digitaalisuus ja vastuullisuus kulkevat käsi kädessä. Jotta voidaan tehdä vastuullisia päätöksiä, tarvitaan tietoa, jonka pohjalta niitä tehdä. Tarjoamme asiakkaillemme digitaalisten työkalujemme avulla dataan perustuvaa ymmärrystä ja sitä kautta autamme heitä valitsemaan oikeat toimenpiteet”, Eloholma kertoo.

Molemmat yritykset on perustanut niin Suomen kuntakentässä kuin kansainvälisestikin tunnettu kestävän kehityksen, kasvihuonekaasupäästölaskennan ja ilmastopolitiikkatoimien vaikuttavuusarvioinnin asiantuntija Suvi Monni. Hän on koulutukseltaan tekniikan tohtori ja tukenut muun muassa vuodesta 2010 lähtien YK:n ilmastosopimuksen (UNFCCC) sihteeristöä teollisuusmaiden kasvihuonekaasupäästöjä, politiikkatoimia ja skenaarioita koskevien raportointien tarkastuksissa.

”Me autamme asiakkaita saavuttamaan vastuullisuustavoitteensa. Kokoamalla kattavan palvelukokonaisuuden ja kehittämällä sitä eteenpäin mahdollistamme asiakkaillemme vastuullisemman tulevaisuuden rakentamisen. On hienoa päästä kehittämään tällaista kokonaisuutta yhdessä kaikkien sitowiseläisten kanssa”, Suvi Monni iloitsee.

Lisätiedot:

Pekka Eloholma, toimitusjohtaja, Sitowise
050 555 5590
pekka.eloholma@sitowise.com

Suvi Monni, johtaja, Benviroc ja MSDI
040 543 1476
suvi.monni@benviroc.fi

Sitowise on pohjoismainen rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo. Suunnittelemme älykkäitä kaupunkeja ja elämisen tiloja, joissa arki on tahditettu kestävälle pohjalle. Operoimme kolmella liiketoiminta-alueella: kiinteistöt ja rakennukset, infrastruktuuri ja digitaaliset ratkaisut. Joka päivä lähes 1900 eri alojen asiantuntijaamme yhdistävät voimansa, jotta liikenne, infra ja rakennukset tarjoavat parhaat puitteet turvalliselle ja huolettomalle arjelle. Haluamme nostaa älykkyyden ja vastuullisuuden rimaa, ja siksi visiomme on olla vastuullisin kumppani hyvinvoivan ympäristön kehittämisessä. Sitowise on kasvanut viime vuosina nopeasti ja kannattavasti, ja konsernin nykyinen liikevaihto on noin 160 miljoonaa euroa. Sitowisen pääkonttori sijaitsee Espoossa ja konsernin toimitusjohtajana toimii Pekka Eloholma. Yrityksen omistaa 200 avainhenkilöä ja pääomasijoittaja InteraPartners. www.sitowise.com

Vuonna 2006 perustettu Benviroc Oy on erikoistunut tuottamaan ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen palveluita. Benviroc on Suomen markkinajohtaja kuntakohtaisen päästölaskennan toteuttamisessa (CO2-raportti) sekä kuntien ja kaupunkien Kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelmien (SECAP) laadinnassa. www.benviroc.fi

MSDI fokusoituu digitaaliseen tiedon louhintaan (MayorsIndicators-palvelu) ja sen avulla työstettäviin kestävän kehityksenraportteihin ja aineiston jalostukseen. www.mayorsindicators.comYhdistä indikaattoreita uudella työkalulla! - 24.11.2020

MayorsIndicators-tietopankki on entistä monipuolisemmin käytettävissänne: indikaattoreita voi nyt yhdistää samaan kuvaajaan uudella indikaattorivertailun työkalulla. 

Työkalu on tuotu Vertaa indikaattoreita -välilehdelle osaksi MayorsIndicators-raportointityökalua. Tutustu uuteen ominaisuuteen täällä, ja löydä indikaattoreista uusia näkökulmia!


Indikaattoreita usean kestävän kehityksen tavoitteen alla - 28.04.2020

Saamamme palautteen perusteella olemme linkittäneet indikaattoreita kahteen kestävän kehityksen tavoitteeseen. 

Moni mittari tukee useaa eri teemaa, jolloin samaa indikaattoripatteristoa voi käyttää myös useaan eri käyttötarkoitukseen. 

Toteutimme indikaattoreille mahdollisuuden kahteen kestävän kehityksen tavoitteen linkitykseen, palvellaksemme käyttäjiemme eri käyttötarpeita entistä paremmin.


Selaa indikaattoreita uudella hakuominaisuudella! - 28.04.2020

Selaa ja löydä tietoa tehokkaasti uuden hakuominaisuuden avulla. Tietoa voi rajata nimen perusteella, tai teemoittain, esimerkiksi kestävän kehityksen tavoitteiden mukaan. Indikaattorihaku löytyy päähakemistosta avautuvalta indikaattorilistalta.Uusia indikaattoreita saatavilla! - 27.02.2020

Palvelussa saatavilla nyt lisää Maanpäällinen elämä -tavoitteen indikaattoreita. Lisäyksessä sekä uusien Natura-alueiden tietoihin perustuvia indikaattoreita sekä metsien ja puuston hiilivarastotietoja.

Uusien lisäyksien myötä indikaattorin Suojelualueet nimi on muutettu vastaamaan tarkemmin siinä käytettyjä kriteeristöä seuraavanlaiseksi: Luonnonpuistot, erämaat, luontotyyppien suojelualueet

Tarkastele tietoja täältä: https://mayorsindicators.com/fi/maanpaallinen-elama/


Kestävän kehityksen tavoitteet ja seuranta kaupunkikehityksen tukena – osallistumishaku kunnille avoinna - 25.10.2019

Haemme kuntia osallistumaan yhdessä ympäristöministeriön koordinoiman Kestävä kaupunki -ohjelman kanssa toteutettavaan hankkeeseen, jossa edistetään kestävän kehityksen tavoitteiden ja niiden seurannan viemistä kuntastrategioihin.

Lue lisää!

Hae mukaan!


Tutustu MayorsIndicators -raportointityökaluun lokakuussa veloituksetta! - 01.10.2019

Raportointityökalun tutustumiskuukausi on nyt aktivoitu kaikille käyttäjillemme veloituksetta lokakuun 2019 ajaksi. 


MayorsIndicators -raportointityökalulla voi tehdä vertailuja kestävän kehityksen indikaattoreista, tallentaa hakuja omalle käyttäjälle ja palata näihin myöhemmin. Lisäksi työkalulla voi tulostaa Word ja Power Point -muotoisia raportteja, sekä jakaa indikaattorikuvaajia sähköpostilla ja verkon viestintäkanavissa.


Pääsette kirjautumaan työkaluun täältä käyttämällä samoja tunnuksia kuin kirjautuessanne peruspalveluun. Mikäli sinulla ei ole vielä tunnnuksia palveluun tai olet unohtanut salasanasi, ole meihin yhteydessä.
MayorsIndicators mukana Kuntamarkkinoilla 11.-12.9 - 09.09.2019

Kuntamarkkinat ovat pian täällä ja tapahtumassa sinulla on mahdollisuus kuunnellamielenkiintoisia puheenvuoroja kestävästä kehityksestä ja tiedolla johtamisestasekä tavata koko MayorsIndicators tiimiä. 

Sovi kanssamme tapaaminen Kuntatalolle ottamalla yhteyttä sähköpostitse osoitteessa info@mayorsindicators.com tai vaihtoehtoisesti Sauli Heino, indikaattorikehitys

 • Seriina Posio, viestintä
 • Emma Liljeström, utveckling, försäljning och kundrelationer

 • Laita kalenteeriisi myös nämä kiinnostavat asiantuntijaluennot, joissa MayorsIndicators on mukana:

  1. Miten arvioida kestävää kehitystä kunnassa?Utvärdera hållbar utveckling -tapahtuma

  Aika: 11.9.2019 klo 12:00 - 12:45 Paikka: B 3.1, 3. Krs

  2. Indikaattorit kuntienelinvoiman mittaajina -seminaari 

  Aika: 11.9.2019 klo 15:00 - 15:45 Paikka: A 3.22, 3. krs


  Nähdään Kuntamarkkinoilla!


  Uusia indikaattoreita! - 11.07.2019

  Olemme jälleen päivittäneet indikaattoritietokantaamme ja lisänneet 34 uutta indikaattoria. Tämä tarkoittaa, että MayorsIndicatorsilla on jo peräti 140 kestävän kehityksen indikaattoria eri osa-alueilla!


  Uusia indikaattorilisäyksiä pyrimme tekemään etenkin tavoitteisiin, joiden indikaattorikanta ei mielestämme vielä ole tarpeeksi kattava. Tämän lisäksi kuuntelimme käyttäjiemme toiveita ja ehdotuksia uusista indikaattorilisäyksistä, joita pyrimme toteuttamaan jatkossakin. 


  Lopputuloksena on entistä monipuolisempi indikaattoridata, jonka avulla kaupungit ja kunnat voivat helposti seurata alueellista Agenda 2030:n tavoitteiden toteutumista. Käy tutustumassa kuntasi uusiin indikaattoreihin ja anna meille rohkeasti palautetta!
  MayorsIndicators lukuina - 03.06.2019

  Tiesitkö, että peräti 3 132 591 suomalaista asuu kunnissa, joissa seurataan kestävän kehityksen alueellista tilannetta ja edistymistä monipuolisilla indikaattoreillamme. Tämä tarkoittaa että palvelumme kattaa nyt jopa 56% Suomen väestöistä - mahtavaa!


  Jo 48 kuntaa on aktivoinut MayorsIndicators-palvelun käyttöönsä, ja nyt sinulla on mahdollisuus tehdä samoin omassa kunnassanne. Me MayorsIndicatorsilla osallistumme käynnissä olevalle kestävän kehityksen viikolle tarjoamalla kattavan indikaattoripalvelumme kaikille #sitoumus2050 kunnille ilmaiseksi käyttöön vuoden 2019 loppuun asti yhteistyössä Valtioneuvoston kanslian kanssa. Liity siis muiden edelläkävijöiden joukkoon, tee sitoumus osoitteessa https://sitoumus2050.fi/ ja aktivoi palvelumme ottamalla meihin yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen info@mayorsindicators.com.


  Lyhyesti:

  • 3 132 591 suomalaista
  • 56% kansalaisista
  • 48 kuntaa

    


  MayorsIndicators mukana Euroopan kestävän kehityksen viikossa - 26.05.2019

  Euroopan kestävän kehityksen viikko tulee jälleen 30.5-5.6.2019 ja Suomi on neljättä kertaa mukana kampanjoimassa kestävämmän tulevaisuuden puolesta. Tänä vuonna viikon teemana on kestävän kehityksen toimenpidesuunnitelma Agenda2030. Myös MayorsIndicators osallistuu kestävän kehityksen viikolle tarjoamalla monipuolisen indikaattoripalvelun kaikille #sitoumus2050 kunnille ilmaiseksi käyttöön vuoden 2019 loppuun asti yhteistyössä Valtioneuvoston kanslian kanssa. Samalla toteutamme globaalia kestävän kehityksen toimenpidesuunnitelmaa Agenda2030, sillä indikaattorimme pohjautuvat 17 universaaliin YK:n tavoitteeseen.


  Liity mukaan kestävän kehityksen edelläkävijäksi!

  #esdw #Agenda2030 #Sitoumus2050 #Kestäväkehitys  Kunnat ja kaupungit mukaan seuraamaan kestävän kehityksen tavoitteita - 26.05.2019

  Kuntien ja kaupunkien tukemiseksi kestävän kehityksen tavoitteiden seurannassa ja raportoinnissa olemme yhteistyössä Valtioneuvoston kanssa käynnistäneet Sitoumus2050 – MayorsIndicators -yhteistyön, jonka puitteissa kaikki Sitoumus2050-hankkeessa mukana olevat kunnat saavat veloituksetta vuoden 2019 ajaksi käyttöönsä kestävän kehityksen indikaattoripalvelun.


  Palvelua on esitelty VNK:n järjestämässä webinaarissa, joka on katsottavissa osoitteessa http://www.mediaserver.fi/video/vnk/10001/rN2wWg


  Valtioneuvoston kanslia julkaisi yhteisestä hankkeestamme tiedotteen, joka on luettavissa osoitteessa https://vnk.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kuntien-kestavan-kehityksen-seurantaa-helpotetaan-tarjolla-ilmainen-seurantatyokalu-vuodelle-2019  Uudistunut ja entistä kattavampi MayorsIndicators-palvelu käytettävissänne - 26.05.2019

  Olemme saaneet päätökseen koko kevään kestäneen järjestelmäpäivitysprojektin, jossa MayorsIndicators-tietokanta, www-sivut ja ohjelmistot on siirretty uudelle palvelinalustalle. Käyttäjän kannalta muutos näkyy palvelun huomattavana nopeutumisena ja käytettävyyden parantumisena.

   

  Samassa yhteydessä päivitimme myös indikaattoritietokannan, ja Suomesta on saatavilla jo yli 100 kestävän kehityksen indikaattoria. Indikaattorien määrän kasvattaminen jatkuu koko tämän vuoden ajan, ja vuoden lopussa tavoitteena on jo n.180 indikaattoria. Toivomme käyttäjiltä ehdotuksia uusiksi indikaattoreiksi.

   

  Tavoitteenamme on julkaista toukokuun 2019 loppuun mennessä palvelun myös ruotsin kielellä. Tämän jälkeen kaikki palvelun ominaisuudet ovat käytettävissä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.