Indikaattorit

12. Vastuullista kuluttamista

Kahdestoista kestävän kehityksen tavoite on asetettu saavuttamaan kestävät kulutus- ja tuotantotavat. Alatavoitteisiin kuuluu kestävän luonnonvarojen käytön saavuttaminen vuoteen 2030 mennessä. Ruokahävikkiä ja jätteiden syntyä on vähennettävä merkittävästi kysynnän ja tarjonnan puolella läpi toimitusketjujen.

Yksityisellä sektorilla on merkittävä rooli kestävien käytäntöjen edistämisessä - aidosti vastuulliset toimintatavat ovat yritykselle itsessään jo kilpaluvaltti. Myös julkiset toimijat ovat tärkeitä kestävien toimintatapojen suunnannäyttäjiä.

Aidosti vastuullisten toimintatapojen saavuttaminen vaatii paljon työtä, jossa kestävät käytännöt on sisällytettävä sekä suunnitelma- että toimeenpanotasoille. Kuluttajilla on myös merkittävä rooli tämän tavoitteen edistämisessä.

Kestävän kehityksen tavoitteen kuvaus alatavoitteineen löytyy täältä.

12. Vastuullista kuluttamista -tavoitteen indikaattorit ovat