Indikaattorit

2. Ei nälkää

Toinen kestävän kehityksen tavoite pyrkii edistämään kohtuuhintaisen, turvallisen ja ravitsevan ruuan riittävää saatavuutta kaikille. Sen alatavoitteisiin kuuluu nälänhädän poistaminen sekä kestävän elintarviketuotannon varmistaminen vuoteen 2030 mennessä. Puhdasta ja terveellistä ruokaa on oltava saatavilla kaikille kaikkina vuoden aikoina.

Kestävä maaseutu tarjoaa työpaikkoja sekä tuottaa ruokaa kasvavalle maailman väestölle. Vakaat elintarviketuotantojärjestelmät edistävät ruokaturvaa, omavaraisuutta sekä maaseudun elinvoimaisuutta. Elinvoimaiset maaseutualueet vähentävät lisäksi kaupungistumisen haittoja.

Uudet innovaatiot ja teknologiat ovat tärkeitä kestävän ruoantuotannon takaamisessa. Luonnonvarojen kestävän hyödyntämisen ja kilpailukyvyn säilyttämisen takaaminen on haaste globaaleilla markkinoilla, tosin kestävä ruoantuotanto ja -kulutus ovat välttämättömiä pitkän aikavälin kestävälle kehitykselle.

Kestävän kehityksen tavoitteen kuvaus alatavoitteineen löytyy täältä.

2. Ei nälkää -tavoitteen indikaattorit ovat