Indikaattorit

5. Sukupuolten tasa-arvo

Viides kestävän kehityksen tavoite on asetettu edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa ja vahvistamaan naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia. Sukupuolten välinen tasa-arvo muodostaa perustan rauhanomaiselle, vauraalle ja kestävälle maailmalle. Alatavoitteisiin kuuluu sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen lainsäädännön sekä hyvien käytäntöjen vahvistamisen avulla.

Naiset ja tytöt kokevat edelleen epätasa-arvoista kohtelua, kuten syrjintää ympäri maailmaa.

Sukupuolten välinen tasa-arvo tarkoittaa muun muassa naisten ja tyttöjen yhtäläisiä mahdollisuuksia koulutukseen, terveydenhuoltoon, kunnolliseen työhön ja edustukseen poliittisissa ja taloudellisissa päätöksentekoprosesseissa. Sukupuolten välinen tasa-arvo on välttämättömyys, jonka toteutumista ei voi pitää itsestäänselvyytenä.

Kestävän kehityksen tavoitteen kuvaus alatavoitteineen löytyy täältä.

5. Sukupuolten tasa-arvo -tavoitteen indikaattorit ovat