Indikaattorit

8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Kahdeksas kestävän kehityksen tavoite pyrkii edistämään osallistavaa ja kestävää talouskasvua, työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja. Alatavoitteisiin kuuluu kestävän, kaikkia koskevan talouskasvun takaaminen kansallisten olosuhteiden mukaisesti sekä erityisesti vähiten kehittyneissä maissa vähintään 7 % bruttokansantuotteen vuosittaisen kasvun ylläpitäminen.

Kestävä talouskasvu edistää laadukkaiden työpaikkojen tarjontaa. Kulutuksen ja tuotannon resurssitehokkuutta tulee parantaa maailmanlaajuisesti siten, ettei talouskasvu ole riippuvainen kestämättömistä ja saastuttavista toimintatavoista tai teollisuuden tuotantomenetelmistä.

Tämä kestävän kehityksen tavoite tukee vahvasti muita työllisyyteen ja talouteen liittyviä tavoitteita. Esimerkiksi työllisyyden parantaminen, työympäristön turvaallisuuden takaaminen sekä nuorten työllistämisen tai täyspäiväisen opiskelun lisääminen edistävät kestävää kehitystä myös muiden osa-alueiden kautta.

Kestävän kehityksen tavoitteen kuvaus alatavoitteineen löytyy täältä.

8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua -tavoitteen indikaattorit ovat