Indikaattorit

15. Maanpäällinen elämä

Viidestoista kestävän kehityksen tavoite pyrkii suojelemaan maanpäällistä luontoa, palauttamaan ennalleen sen monimuotoisuutta, edistämään kestävää metsän käyttöä sekä torjumaan aavikoitumista. Alatavoitteisiin kuuluu muun muassa biologisen monimuotoisuuden häviämisen ja maaperän köyhtymisen ehkäiseminen.

Metsät ja muut maanpäälliset viheralueet ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa, biologisen monimuotoisuuden suojelemisessa ja ruoantuotannossa. Eläinlajeja uhkaa usea ihmisestä johtuva ongelma, kuten ilmastonmuutos, metsäkato sekä aavikoituminen.

Eläinten elintilan pieneneminen, biologisen monimuotoisuuden häviäminen sekä vieraslajien levittäytyminen monien muiden haittojen ohella tarvitsevat todellisia toimenpiteitä luonnon kestävyyden varmistamiseksi. Luonto ja sen kestävä käyttö vaativat monitasoista poliittista kunnianhimoa.

Kestävän kehityksen tavoitteen kuvaus alatavoitteineen löytyy täältä.

15. Maanpäällinen elämä -tavoitteen indikaattorit ovat