Indikaattorit

3. Terveyttä ja hyvinvointia

Kolmas kestävän kehityksen tavoite on asetettu edistämään terveellistä elämää ja hyvinvointia kaiken ikäisille. Alatavoitteisiin kuulu yleiskattavan terveydenhuollon takaaminen. Yleiskattava terveydenhuolto takaa kaikille pääsyn terveydenhuoltopalveluiden piiriin tuloista ja varallisuudesta riippumatta. Tavoitteena on myös tarjota kaikille turvalliset, tehokkaat, laadukkaat ja kohtuuhintaiset välttämättömät lääkkeet sekä rokotteet.

Työtä tavoitteen haasteiden, kuten äitiys- ja lapsikuolleisuuden, päihdeongelmien, tieliikenneonnettomuuksien, epidemioiden ja tarttumattomien tautien parissa on tehtävä sekä paikallisella että globaalilla tasolla. Ennaltaehkäisevät toimenpiteet ovat työssä avainasemassa.

Kasvava maailman väestö luo jo itsessään paineita toimiville terveys- ja hyvinvointijärjestelmille. Terveysuhkat ja esimerkiksi ilmastonmuutokseen liittyvät riskit vaativat luotettavasti toimivia ratkaisuja tulevaisuuden epävarmuuksien varalta.

Kestävän kehityksen tavoitteen kuvaus alatavoitteineen löytyy täältä.

3. Terveyttä ja hyvinvointia -tavoitteen indikaattorit ovat