Indikaattorit

11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Yhdestoista kestävän kehityksen tavoite pyrkii tekemään kaupungeista ja asuinyhdyskunnista turvallisia ja kestäviä. Alatavoitteisiin kuuluu kestävään kehitykseen osallistuvien kaupunkien määrän merkittävä lisääminen. Tavoitteen toimenpiteitä liittyen esimerkiksi resurssitehokkuuteen, ympäristövaikutusten hallintaan sekä ilmastonmuutoksen lieventämiseen ja siihen sopeutumiseen, on lisättävä vuoteen 2020 mennessä.

Väestönkasvu vaikuttaa maaseutu- ja kaupunkialueisiin kaikkialla maailmassa. Kaupungistuminen on yksi aikamme megatrendeistä, jonka seurauksena paikalliset ympäristöriskit sekä peruspalveluihin ja infrastruktuuriin kohdistuvat paineet kasvavat. Lisääntyvät terveysriskit, kuten ilmansaasteet sekä muuttavien asukkaiden tarpeet tulee huomioida riittävillä toimenpiteillä.

Kestävä joukkoliikenne, toimiva infrastruktuuri sekä vastuulliset asuntoratkaisut ovat tärkeitä tekijöitä kestäville kaupungeille. Erityisesti tämän tavoitteen keskiössä ovat paikalliset toimenpiteet.

Kestävän kehityksen tavoitteen kuvaus alatavoitteineen löytyy täältä.

11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt -tavoitteen indikaattorit ovat