Indikaattorit


YK:n jäsenmaat sopivat 17 kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goals) sekä toimintaohjelmasta (Agenda 2030) vuonna 2015. Universaalit kestävän kehityksen tavoitteet koskevat niin köyhiä kuin rikkaita maita. Vuonna 2016 voimaan astuneen tavoiteohjelman tarkoituksena on edistää kestävää kehitystä huomioiden ympäristölliset, taloudelliset ja sosiaaliset seikat.Jokaisella kestävän kehityksen tavoitteella on oma teemansa, esimerkiksi 13. tavoitteen teema on Ilmastotekoja, tavoitteena "toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan". Yllä olevilla 17 päätavoitteilla on useita alatavoitteita päätavoitteiden osa-alueiden täsmentämiseksi. Jokainen teema on tärkeä ja tavoitteet linkittyvät toisiinsa edesauttaen kokonaisvaltaista kestävää kehitystä. MayorsIndicators -palvelun indikaattorit tarjoavat käytännöllisen ratkaisun kuntien ja kaupunkien kestävän kehityksen edistämiseen; seurantaan, eri kuntien väliseen vertailuun sekä raportointiin. Luotettavista ja virallisista tietolähteistä kerätyt indikaattorimme perustuvat YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitteeseen. Jokaisen indikaattorin taustalla olevat menetelmät kuvataan indikaattorin omilla sivuilla.