Indikaattorit

13. Ilmastotekoja

Kolmastoista kestävän kehityksen tavoite on asetettu ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Sen alatavoitteisiin kuuluu ilmastonmuutokseen liittyvien riskien tunnistaminen ja sopeutumiskyvyn lisääminen kaikkialla maailmassa.

Ilmastonmuutos on aikamme suurimpia uhkia, joka vaatii tarkoituksenmukaisia ja monitasoisia tehokkaita poliittisia toimenpiteitä. Tietoisuuden lisääminen, koulutus ja yhteiskunnallisten valmiuksien parantaminen ovat tärkeitä tavoitteen edistymisen kannalta. Toimenpiteitä tarvitaan ilmastonmuutoksen lieventämiseen, siihen sopeutumiseen, sen vaikutusten vähentämiseen sekä ennakointiin.

Ilmastonmuutosta koskevat toimet on sisällytettävä kokonaisvaltaisesti kansallisiin strategioihin, jotta ilmastotoimien jatkuvuus voidaan varmistaa kaikilla tasoilla. Poliittisten toimien tulisi kannustaa yksilöitä ja yksityisiä sekä julkisia toimijoita kestävään kehitykseen, jossa ilmastotoimet ovat keskeisessä asemassa.

Kestävän kehityksen tavoitteen kuvaus alatavoitteineen löytyy täältä.

13. Ilmastotekoja -tavoitteen indikaattorit ovat