Indikaattorit

6. Puhdas vesi ja sanitaatio

Kuudes kestävän kehityksen tavoite pyrkii varmistamaan sanitaation sekä veden saatavuuden ja kestävän käytön kaikille. Alatavoitteisiin kuuluu veden laadun parantaminen saastumista vähentämällä, vaarallisten materiaalien ja kemikaalien päästöt minimoimalla sekä jäteveden käsittelyastetta parantamalla.

Puhtaan veden ja sanitaation saatavuus vaihtelee maailmanlaajuisesti. Tavoitteen ongelmat liittyvät sekä ihmisarvoisen elämän edellytyksiin että kestävään kulutukseen ja teknologisiin ratkaisuihin. Tavoitteen toteutumista edistävät uudet innovaatiot, veden käytön tehostaminen ja saastumisen ehkäiseminen.

Puhtaan käyttöveden niukkuus tulee olemaan maailmanlaajuisesti tulevaisuudessa vielä nykyistä merkittävämpää - vedenkulutuksen tulee olla kestävällä tasolla. Myös vesiekosysteemejä tulee ennallistaa.

Kestävän kehityksen tavoitteen kuvaus alatavoitteineen löytyy täältä.

6. Puhdas vesi ja sanitaatio -tavoitteen indikaattorit ovat