12. Vastuullista kuluttamista

Asuinrakennusten energiankulutus

Asuntojen energiankulutukseen vaikuttavat muun muassa energiatehokkuustekijät, rakennusten ikä ja kunnostustarpeet sekä esimerkiksi asukkaiden kulutustottumukset ja ilmaston vaihtelut. Rakennusten lämmitys muodostaa merkittävän osan energian kokonaiskulutuksesta, ja on siksi tärkeä mittari myös kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen seuraamiselle. Energiankulutus vähenee muun muassa energiatehokkuuskriteerien sekä lämmitystapojen muutoksen kautta.

Tämä indikaattori esittää asuinrakennusten energiankulutuksen väestöä kohden. Huomaa, että maakohtaisiset tilastot eivät välttämättä ole vertailukelpoisia.


Kirjaudu sisään jatkaaksesi