17. Yhteistyö ja kumppanuus

Yhteistoiminta kestävässä kehityksessä

Kestävää kehitystä voi edistää useiden kansallisten sekä kansainvälisten järjestöjen ja organisaatioiden kautta, tai esimerkiksi erilaisin sitoomuksin.

Tämä indikaattori esittää kestävää kehitystä edistävään yhteistoimintaan osallistumista. Jokainen kunta saa pisteen kansallisen tason kestävän kehityksen toimintaan osallistumisesta ja toisen pisteen kansainvälisen tason kestävän kehityksen toimintaan osallistumisesta. Näin ollen indikaattorin maksimiarvo on kaksi ja minimiarvo nolla. Arvolla yksi kunta osallistuu joko kansalliseen tai kansainväliseen kestävän kehityksen toimintaan, arvolla kaksi kunta osallistuu molempiin edeltäviin vaihtoehtoihin ja arvolla nolla kunta ei osallistu kumpaankaan edeltävistä vaihtoehdoista indikaattorissa mukana olevien verkostojen perusteella tarkasteltuna.

Kansallista kestävän kehityksen toimintaa mitataan maakohtaisilla toimilla. Indikaattoriin lukeutuvien kansainvälisten kestävän kehityksen toimiin osallistumista mitataan seuraavien organisaatioiden mukaan:

- Global Covenant of Mayors for Climate & Energy
- ICLEI
- 100 Resilient Cities

Indikaattorin tiedot päivitetään vuosittain. Jos haluat täydentää kuntasi tietoja vastaamalla kyselyyn, ota yhteyttä.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi