6. Puhdas vesi ja sanitaatio

Typen määrä käsitellyssä jätevedessä

Ravinnehuuhtoumat aiheuttavat vesistöjen rehevöitymistä sekä luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä. Vesistöön päätyvä typpi on pääasiassa peräisin maataloudessa käytetyistä lannoitteista, joista huuhtoutuu ravinteita peltojen kautta lähivesiin. Maatalouden lisäksi vesistöjä voi rehevöittää esimerkiksi jäteveden mukana vesistöön päätyvä typpi.

Tämä indikaattori esittää typen määrän käsitellyssä jätevedessä (g/m3). Indikaattori sisältää kunnan tai kaupungin pääjätevedenpuhdistamot, jotka vastaavat suurimmasta osasta jätevesivirtaamista.


Kirjaudu sisään jatkaaksesi