14. Vedenalainen elämä

Järvien tila

Tämä indikaattori esittää kunnan alueella olevien järvien keskimääräisen ekologisen tilan. Jokaisen kunnan alueella sijaitsevan järven ekologinen tila on painotettu suhteessa järven pinta-alaan kunnan alueella. Laskentaan sisältyvät ne järvet, joista löytyvät ekologisen tilan tiedot.

Vesipolitiikan puitedirektiiviin mukaisesti järvet pisteytettiin 1 ja 5 väliltä niiden yleisen ekologisen tilan perusteella. Tämä indikaattori esitetään vastaavalla pisteytyksellä, mutta käänteisesti:

5 = korkea tila tai maksimipotentiaali.
4 = Hyvä tila tai potentiaali.
3 = Kohtalainen tila tai potentiaali.
2 = Heikko tila tai potentiaali.
1 = Huono tila tai potentiaali.
Tuntematon - tilaa ei ole arvioitu

Jokien ekologinen tila -indikaattori löytyy täältä.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi