14. Vedenalainen elämä

Jokien tila

Tämä indikaattori esittää kunnan alueella olevien jokien keskimääräisen ekologisen tilan. Jokaisen kunnan alueella sijaitsevan joen ekologinen tila on painotettu suhteessa joen pinta-alaan kunnan alueella. Laskentaan sisältyvät ne joet, joista löytyvät ekologisen tilan tiedot.

Vesipolitiikan puitedirektiiviin mukaisesti joet pisteytettiin 1 ja 5 väliltä niiden yleisen ekologisen tilan perusteella. Tämä indikaattori esitetään vastaavalla pisteytyksellä, mutta käänteisesti:

5 = korkea tila tai maksimipotentiaali.
4 = Hyvä tila tai potentiaali.
3 = Kohtalainen tila tai potentiaali.
2 = Heikko tila tai potentiaali.
1 = Huono tila tai potentiaali.
Tuntematon - tilaa ei ole arvioitu

Järvien ekologinen tila -indikaattori löytyy täältä.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi