16. Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta

Luottamus paikalliseen päätöksentekoon

Kestävää kehitystä edistetään oleellisesti myös rauhanomaisten ja osallistavien yhteiskuntien kautta, ja siksi tavoitteena on kehittää tehokkaita, vastuullisia ja läpinäkyviä instituutioita. Luottamus julkisiin instituutioihin, kuten eduskuntaan, poliisiin tai oman kunnan päätöksentekoon, on yksi tärkeimmistä yhteiskunnallisen toiminnan kulmakivistä.

Tämä indikaattori kuvaa 20 vuotta täyttäneiden keskimääräistä luottamusta oman kunnan päätöksentekoon asteikolla 1-5, jossa 1 = en luota ollenkaan ja 5 = luotan täysin.

Tilaston saatavuus tässä muodossa on päättynyt.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi