16. Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta

Paikallisen turvallisuuden toimet

Kunnilla on paikallistason toimijoina tärkeä rooli yleisen yhteiskuntarauhan ja sisäisen turvallisuuden ylläpitämisessä. Alueellisen turvallisuuden keskeisenä työkaluna kunnissa laaditaan paikallinen turvallisuussuunnitelma. Sen tavoitteena on muun muassa ennalta ehkäistä ja torjua onnettomuuksia, tapaturmia, rikoksia ja häiriöitä sekä parantaa ihmisten turvallisuudentunnetta. Turvallisuussuunnitelmaan kootaan keskeiset turvallisuuteen liittyvät hankkeet ja ohjelmat, joita pyritään viemään eteenpäin myös toimenpidetasolla.

Tämä indikaattori ilmaisee onko kunnanhallituksessa tai kunnanvaltuustossa käsitelty paikallista turvallisuussuunnitelmaa ja päätetty siihen liittyvistä toimenpiteistä. 0 pistettä= Ei ole laadittu. 25 pistettä= Ei käsitelty. 50 pistettä= Jaettu tiedoksi. 75 pistettä= Esitelty. 100 pistettä= Keskusteltu ja päätetty toimenpiteistä.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi