15. Maanpäällinen elämä

Lintudirektiivin mukaiset alueet

Euroopan unionin lintudirektiivin yleisenä tavoitteena on ylläpitää Euroopan luonnonvaraiset lintukannat ekologisia, tieteellisiä ja sivistyksellisiä vaatimuksia vastaavalla tasolla. Lintudirektiivi edellyttää lajien ja elinympäristöjen suojelua.

Tämä indikaattori esittää lintudirektiivin mukaisten alueiden (SPA) osuuden kunnan kokonaispinta-alasta. Direktiivin mukainen pinta-alatieto on suhteutettu kunnan kokonaispinta-alaan mukaan lukien mahdolliset merialueet.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi