15. Maanpäällinen elämä

Metsämaan hiilivarasto

Indikaattori kuvaa maaperän hiilivarastoa pinta-alaa kohden metsissä, joiden tiedot ovat saatavissa Metsäkeskuksen avoimesta tietoaineistosta (kattavuus noin 75 % Suomen metsistä).

Hiilivarasto on arvioitu laskennallisesti käyttäen Pukkalan (2014 ja 2018) kehittämiä malleja.

Tietojen tulkinnassa on huomattava, että hiilivarasto on yleensä suurin soisissa kunnissa. Soiden ojitus aiheuttaa huomattavan hiilidioksidipäästön, ja tästä syystä hiilivaraston koosta ei voida suoraan tehdä päätelmiä kunnan metsätalouden ilmastoystävällisyydestä.


Kirjaudu sisään jatkaaksesi