15. Maanpäällinen elämä

Luonnonpuistot, erämaat, luontotyyppien suojelualueet

Suojelualueilla on ratkaiseva merkitys luonnon monimuotoisuuden ja lajien suojelemisen kannalta. Biologinen monimuotoisuus tarkoittaa maapallon elävien organismien moninaisuutta - luonto tarjoaa meille kulttuurista ja sosiaalista pääomaa, ruokaa, polttoainetta, lääkkeitä ja taloudellisesti arvokkaita materiaaleja. Ilmastonmuutoksen takia ympäristön muutokset ovat nopeutuneet lisäten ekosysteemeihin ja biologiseen monimuotoisuuteen kohdistuvia paineita. Suojellut elinympäristöt ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen vaikutusten ehkäisemisessä ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämisessä.

Tämä indikaattori esittää alla oleviin Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton suojelualueluokkiin kuuluvat alueet kunnissa:

- Luonnonpuistot (Ia)
- Erämaa-alueet (Ib)
- Luonnonmuodostumat ja -muistomerkit (III)
- Lajien elinympäristöt/ lajien hoitoalueet (IV)

Tieto esitetään prosentteina siten, että yllä oleviin luokkiin kuuluvien alueiden pinta-alat on suhteutettu kuntien maa-alueiden kokonaispinta-aloihin, sisältäen joitain sisävesialueita.

HUOM! Lähtödatan mallia ja raportointimenetelmää päivitettiin vuonna 2018, ja tämän jälkeinen data ei ole täysin vertailukelpoista aikaisempiin vuosiin.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi