8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Yritysten konkurssit

Konkurssi on epätoivottava tilanne, jossa yritys lopettaa toimintansa kannattamattoman liiketoiminnan vuoksi. Yrityskannan seuraaminen antaa tietoa paikallisen talouden kehityksestä.

Tämä indikaattori esittää konkurssin vireille panneiden yritysten määrän suhteessa kunnan koko yrityskantaan.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi