8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Yhteisövero-osuus

Kahdeksas kestävän kehityksen tavoite pyrkii tukemaan tuottavaa toimintaa, säällisten työpaikkojen luontia, yrittäjyyttä sekä esimerkiksi kannustamaan mikro- ja pienyritysten sekä keskisuurten yritysten perustamiseen ja kasvattamiseen. Yhteisövero-osuuden suuruus kertoo yritystoiminnasta ja sen kannattavuudesta alueella.

Tämä indikaattori kuvaa kuntien osuuksia yhteisöverotuotoista. Tieto on esitetty kumulatiivisena verokertymänä vuoden viimeisimpänä tilitysjaksona.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi