8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Työkyvyttömyyseläkkeen saajat

Väestön hyvinvoinnin edistäminen ja työtä rajoittavien tekijöiden ennaltaehkäisy ovat ensiarvoisen tärkeitä työllisyysasteen lisäämiseksi. Työkyvyttömyyseläkettä saavat eivät pysty työntekoon sairauden tai vamman vuoksi.

Tämä indikaattori esittää työkyvyttömyyseläkkettä saavan väestön osuuden kokonaisväestöön suhteutettuna.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi