8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Bruttoarvonlisäys

Bruttoarvonlisäyksellä tarkoitetaan paikallista bruttokansantuotetta. Tämä indikaattori mittaa kuntien bruttokansantuotteen vuosittaista muutosta. Positiivinen arvo osoittaa taloudellista kasvua, kun taas negatiivinen arvo ilmaisee talouden laskua edelliseen vuoteen verrattuna.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi