4. Hyvä koulutus

Syrjivää kiusaamista kokevat koululaiset

Perusopetuslain mukaan koululaisilla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Kouluissa kuitenkin tapahtuu kiusaamista, jolla voi olla kauaskantoiset vaikutukset kiusatun hyvinvoinnille. Kiusaaminen voi myös vaikuttaa oppimishalukkuuteen ja koulumenestykseen.

Tämä indikaattori esittää lukukauden aikana syrjivää kiusaamista kokeneiden koululaisten osuuden. Syrjivä kiusaaminen on ulkonäköön, sukupuoleen, kulttuuritaustaan, vammaisuuteen, perheeseen tai uskontoon liittyvää kiusaamista.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi