4. Hyvä koulutus

Kouluruokasuosituksen noudattaminen kunnassa

Kunnan tuottamien ruokapalveluiden tehtävä on tukea eri ikäryhmien hyvinvointia ja terveyden edistämistä. Koululaitoksissa terveellisellä ruokavaliolla on suuri merkitys oppilaiden hyvinvoinnin, jaksamisen ja keskittymiskykvyn kannalta. Täysipainoisen kouluruokailun avulla edistetään myös tasavertaisuutta ja vaikutetaan alueelliseen hyvinvointiin. Valtion ravitsemusneuvottelukunta on laatinut kuntien avuksi kouluruokailusuosituksen koululounaan ja välipalojen järjestämisestä.

Tämä indikaattori ilmaisee pistemäärän, joka on oppilasmäärällä painotettu prosenttiosuus kunnan kouluista, joissa noudatetaan kouluruokailusuositusta koululounaan ja välipalojen järjestämisessä.


Kirjaudu sisään jatkaaksesi