4. Hyvä koulutus

Kulttuurialan opetus kansalaisopistoissa

Kestävän kehityksen neljännen tavoitteen yksi tehtävistä on varmistaa vuoteen 2030 mennessä, että kaikki oppilaat saavat kestävän kehityksen edistämiseen tarvittavat tiedot ja taidot. Tähän kuuluu esimerkiksi koulutus kestävistä elämäntavoista, ihmisoikeuksista, sukupuolten tasa-arvosta ja rauhasta. Lisäksi oppijat perehtyvät väkivallattoman kulttuurin edistämiseen, kulttuurien monimuotoisuuteen sekä kulttuurin osuuteen kestävässä kehityksessä arvostavan koulutuksen kautta.

Tämä indikaattori ilmaisee kansalaisopiston kulttuurialan opetustunnit kunnassa 1000 asukasta kohden.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi