4. Hyvä koulutus

Kouluruoan väliin jättävät oppilaat

Yhteiskunnan tehtävänä on taata laadukas perusasteen koulutus, joka johtaa olennaisiin ja tehokkaisiin oppimistuloksiin. Siksi Suomen kaikissa peruskouluissa tarjotaan oppilaille päivittäin monipuolinen ateria maksutta. Ravinteikkaan aterian syöminen auttaa oppilaita jaksamaan ja keskittymään sekä parantaa näin opiskelukykyä.

Tämä indikaattori kuvaa prosentteina niiden peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisten määrää, jotka jättivät kouluruokailun välistä vähintään yhtenä päivänä kouluviikon aikana.


Kirjaudu sisään jatkaaksesi