13. Ilmastotekoja

Tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöt (CO2-raportti)

Liikenne on suuri päästöjen lähde. Päästöjen lisäksi ympäristöhaasteita aiheuttavat ilmanlaadun heikkeneminen, melu ja vaikutukset pohjavesiin.

Suomen kuntien ja kaupunkien tieliikenteen päästölaskenta perustuu VTT:n LIISA-malliin, jossa lasketaan päästöt eri ajoneuvotyypeille ja tieluokille. LIISA-malli on yksi VTT:n LIPASTO järjestelmän viidestä mallista. Mallilla tuotetaan Suomen viralliset vuosittaiset päästömäärät EU:lle, YK:lle ja Suomen tilastoihin. Laskenta perustuu kahteen pääelementtiin, autokohtaisiin vuosisuoritteisiin (km/a) ja suoritekohtaisiin päästökertoimiin (g/km). Kuntakohtaisessa laskennassa maantiesuoritteen lähtökohtana on Liikenneviraston ilmoitus maantiesuoritteesta kunnittain. Katusuorite jaetaan kunnille niiden väkiluvun suhteessa, lukuun ottamatta suurimpia kaupunkeja, joiden osalta katuliikennesuoritteesta on tarkempaa tietoa. Mallissa käytettyihin päästökertoimiin vaikuttavat polttoaineiden bio-osuudet.

Tämä indikaattori esittää asukaskohtaiset päästöt tieliikenteestä. Kasvihuonekaasupäästöjen laskentamenetelmiä on monia - huomaa, että tiedot eivät välttämättä ole täysin vertailukelpoisia eri maissa sijaitsevien kuntien välillä.


Kirjaudu sisään jatkaaksesi