13. Ilmastotekoja

Kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoite

Carbon Disclosure Project (CDP) -organisaation mukaan puolet maailman väestöstä asuu kaupungeissa. Kaupungit vastaavat kahdesta kolmanneksesta maailman energiankulutuksesta ja näin ollen 70 %:sta energiasektorin kasvihuonekaasupäästöistä. Siksi kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja kestävien toimintatapojen suosiminen alueellisesti on tärkeää. Monet kaupungit ovat ryhtyneet toimiin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja asettaneet kunnianhimoisia hiilineutraaliustavoitteita

Tämä indikaattori esittää kuntien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteet. Vuosittainen keskimääräinen päästövähennystavoite kuvaa vähennysprosenttia vertailuvuodesta tavoitevuoteen, jaettuna vuosien lukumäärällä. Indikaattorin tiedot on kerätty kyselylomakkeella.

Jos kunnallesi ei ole vielä tietoja ja haluat vastata kyselyyn, ota yhteyttä.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi